TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT. PHỤC VỤ NHANH CHÓNG, CHU ĐÁO, CHUYÊN NGHIỆP. CHI PHÍ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH.

Dịch vụ

1) Tống đạt

Chuyển giao trực tiếp các văn thư tố tụng của các cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự các cấp tại Tỉnh Bình Định đến người nhận là cá nhân, cơ quan, tổ chức.

2) Lập Vi bằng

Lập Vi bằng để ghi nhận các hành vi, sự kiện theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. Vi bằng có giá trị chứng cứ trong các vụ kiện, tranh chấp trước Tòa án hoặc trước các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.

Cụ thể, Thừa phát lại lập Vi bằng trong các trường hợp sau:

a) Ghi nhận việc xây dựng công trình, nhà ở có khiếm khuyết hoặc thi công bàn giao chậm trễ, không thi công.

b) Ghi nhận công trình, nhà ở bị hư hỏng, thiệt hại do lỗi của công trình xây dựng kế bên, xác nhận tình trạng công trình khi nghiệm thu.

c) Ghi nhận tình trạng nhà, đất bị lấn chiếm, việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản,... trái pháp luật.

d) Ghi nhận tình trạng nhà trước khi kết hôn, thừa kế, cho thuê, trước khi mua bán.

đ) Ghi nhận hành vi, sự kiện khi các bên ký hợp đồng, biên bản, cam kết, thỏa thuận về dân sự, phân chia tài sản, thương mại, đầu tư, kinh doanh, họp hội đồng cổ đông hội đồng quản trị.

e) Ghi nhận việc giao nhận tiền, tài sản, giao nhận nhà, bàn giao giấy tờ, thông báo về việc giao trả nhà, thanh toán nợ hoặc các văn bản, giấy tờ.

g) Ghi nhận việc bên thuê, bên cho thuê hoặc một trong các bên đã giao kết hợp đồng nhưng đã vi phạm nghĩa vụ.

h) Ghi nhận thời điểm báo trước để phục vụ cho việc đơn phương chấm dứt, đình chỉ hợp đồng ủy quyền, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, thuê, mượn nhà ở, tài sản...

i) Ghi nhận sự hiện diện hoặc vắng mặt tại địa điểm giao dịch, hoặc một nơi nhất định khác theo yêu cầu của khách hàng.

k) Ghi nhận việc từ chối thực hiện công việc của các cá nhân, tổ chức mà theo quy định của pháp luật cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện.

l) Ghi nhận việc liên quan đến hàng gian, hàng giả, hàng nhái được bày bán tại các cơ sở kinh doanh thương mại.

m) Ghi nhận việc giao hàng kém chất lượng, hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

n) Ghi nhận mức độ ô nhiễm.

o) Ghi nhận sự kiện, hành vi gian lận điện, mất niêm chì của các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức.

p) Ghi nhận hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, báo chí, phát thanh, truyền hình.

q) Ghi nhận hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp, hiện trường vụ việc để phục vụ cho việc bồi thường, bảo hiểm.

r) Ghi nhận tình trạng thiệt hại của các cá nhân, tổ chức do người khác gây ra.

3) Xác minh điều kiện thi hành án

Xác minh tài sản, tài khoản, đất đai, nhà ở, các nguồn tiền đầu tư dự án, kinh doanh thương mại, tình trạng pháp lý của công ty trong phạm vi cả nước để làm cơ sở yêu cầu thi hành án.

4) Trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự

a) Trực tiếp ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn chuyển dịch tài sản, phong tỏa tài khoản và các biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của pháp luật.

b) Trực tiếp ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế; kê biên; niêm phong; bán đấu giá tài sản; yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý, khởi tố đương sự có hành vi chống đối việc phải thi hành án theo quy định của pháp luật.

Lên đầu trang