TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT. PHỤC VỤ NHANH CHÓNG, CHU ĐÁO, CHUYÊN NGHIỆP. CHI PHÍ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH.

Dịch vụ Xác minh điều kiện thi hành án

Xác minh tài sản, tài khoản, đất đai, nhà ở, các nguồn tiền đầu tư dự án, kinh doanh thương mại, tình trạng pháp lý của công ty trong phạm vi cả nước để làm cơ sở yêu cầu thi hành án.

Với quy định của luật thi hành án hiện hành, bạn là người được thi hành án thì bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án vì người đó phải có tài sản, có thu nhập để thi hành nghĩa vụ về tài sản của mình đối với bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải nắm bắt được các thông tin liên quan đến điều kiện về tài sản, hoàn cảnh, nhân thân của người đã và đang xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, bạn không nhận được sự hợp tác từ phía người phải thi hành án thậm chí của các cơ quan có thẩm quyền khi bạn yêu cầu cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của đối phương. Quan trọng hơn, bạn không thể có kỹ năng thu thập các thông tin về điều kiện thi hành án dẫn tới những thông tin mà bạn rất khó khăn mới thu thập được chỉ mang tính chất tham khảo đối với cơ quan thi hành án. Kết quả việc thu thập của bạn không hiệu quả lại có thể làm kéo dài thêm quá trình thi hành án hoặc bị trả lại đơn yêu cầu thi hành án, tạo điều kiện cho người phải thi hành án tẩu tán tài sản.

Khách hàng đang nhờ Văn phòng Thừa phát lại Bình Thạnh (TP.HCM) xác minh điều kiện thi hành án.

Khách hàng đang nhờ Văn phòng Thừa phát lại Bình Thạnh (TP.HCM) xác minh điều kiện thi hành án.

Văn phòng Thừa phát lại là một tổ chức được Nhà nước trao một phần quyền lực nên có chức năng xác minh điều kiện thi hành án dân sự. Thừa phát lại là một tổ chức xác minh điều kiện thi hành án chuyên nghiệp, có chuyên môn và kỹ năng xác minh điều kiện thi hành án. Trên cơ sở yêu cầu của bạn là ngưởi được thi hành án, Thừa phát lại sẽ lập kế hoạch xác minh, tiến hành xác minh sau đó lập biên bản xác minh điều kiện thi hành án. Kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại là căn cứ để bạn nộp đơn yêu cầu thi hành án hoặc cung cấp cho cơ quan thi hành án.

Các Thừa phát lại sẽ vì bạn luôn cố gắng hết mình đảm bảo việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án được hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Các Thừa phát lại còn sẵn sàng thực hiện việc xác minh ngoài địa bàn Tỉnh Bình Định trong trường hợp người phải thi hánh án cư trú, có tài sản hay có điều kiện thi hành án trên phạm vi toàn quốc.

Văn phòng Thừa phát lại hình thành là giúp cho người được thi hành án có sự lựa chọn dịch vụ pháp lý tốt và hiệu quả nhất trong việc thi hành án dân sự. Văn phòng Thừa phát lại với phương châm nhanh chóng - hiệu quả - nghiêm minh, chính là chiếc cầu nối của bạn đến với việc được thi hành án, khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

Lên đầu trang