TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT. PHỤC VỤ NHANH CHÓNG, CHU ĐÁO, CHUYÊN NGHIỆP. CHI PHÍ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH.

Tống đạt

Chuyển giao trực tiếp các văn thư tố tụng của các cơ quan Tòa án, Thi hành án dân sự các cấp tại Tỉnh Bình Định đến người nhận là cá nhân, cơ quan, tổ chức.

ĐỌC THÊM

Lập Vi bằng

Lập Vi bằng để ghi nhận các hành vi, sự kiện theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. Vi bằng có giá trị chứng cứ trong các vụ kiện, tranh chấp trước Tòa án hoặc trước các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.

ĐỌC THÊM

Xác minh điều kiện thi hành án

Xác minh tài sản, tài khoản, đất đai, nhà ở, các nguồn tiền đầu tư dự án, kinh doanh thương mại, tình trạng pháp lý của công ty trong phạm vi cả nước để làm cơ sở yêu cầu thi hành án.

ĐỌC THÊM

Trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự

Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án trong theo yêu cầu của đương sự. - Trực tiếp ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn chuyển dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ...

ĐỌC THÊM

Trao đổi vài nét về xác minh điều kiện thi hành án

TRAO ĐỔI VÀI NÉT VỀ XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

            Thưa các bạn! Xác minh điều kiện thi hành án là một trong 02 bước của quá trình thi hành án đối với các quyết định, bản án dân sự của Tòa án nhân dân các cấp, có xác minh khách quan, chính xác, đầy đủ, đúng luật định về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, thì mới có kế hoạch phương án trực tiếp tổ chức thi hành án và tổ chức thi hành án đạt hiệu quả cao. Do đó xác minh điều kiện thi hành án là bước không thể thiếu được và càng không thể xem nhẹ được trong quá trình thi hành án các bản án; quyết định của Tòa.

          Để thuận lợi cho cá nhân và tổ chức, cơ quan, đơn vị nghiên cứu trao đổi, khi có yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án, phục vụ việc tổ chức thi hành án bạn chủ động yêu cầu đúng nội dung, địa chỉ không mất thời gian và công sức của quý bạn, tôi xin trao đổi cùng quý bạn như sau:

          Khi bản án có hiệu lực pháp luật hoặc quyết định của Tòa đã có rồi, để đi vào thực thi bản án hoặc quyết định đó, bạn đến cơ quan đơn vị nơi có chức năng thi hành án yêu cầu họ xác minh điều kiện thi hành án như: Cơ quan thi hành án có thẩm quyền hoặc Văn phòng Thừa phát lại đóng trên địa bàn tỉnh đó, sau khi xác minh có kết quả, bạn tiếp nhận hồ sơ kết quả xác minh điều kiện thi hành án và tiếp tục yêu cầu tổ chức thi hành án.

          Về phương pháp yêu cầu, ở đây tôi chỉ đề cập với các bạn về phương pháp tiếp cận yêu cầu với Văn phòng Thừa phát lại (Vì tôi là trưởng Văn phòng Thừa phát lại Bình Định).

          Thưa các bạn! Để yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án hoặc trực tiếp tổ chức thi hành án, các bạn có thể tiếp cận bằng 02 cách sau đây:

          Cách thứ nhất: Trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại đến yêu cầu.

          Trước hết các bạn tìm hiểu người phải thi hành án hiện có những tài sản gì có giá trị lớn hơn giá trị mà cá nhân, tổ chức phải thi hành án là tốt nhất, để xác minh, hiện nó là cái gì? Ở đâu? Càng cụ thể càng tốt.

          Sau đó bạn đến Văn phòng Thừa phát lại yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án. Văn phòng sẽ đưa mẫu đơn yêu cầu để bạn điền những thông tin cần thiết, yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án để làm cơ sở cho Văn phòng xác định đối tượng cần xác minh; từ đó thỏa thuận về chi phí xác minh, thời gian xác minh, khi đã thống nhất, thì Văn phòng cùng người yêu cầu làm hợp đồng, ứng phí xác minh và ra về.

          Sau khi Văn phòng Thừa phát lại xác minh xong, sẽ thông báo cho các bạn đến Văn phòng nộp hết khoản phí xác minh còn lại, làm thủ tục thanh lý hợp đồng, nhận kết quả xác minh điều kiện thi hành án.

          Từ kết quả đó tiếp tục yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại trực tiếp thi hành án hoặc đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền yêu cầu trực tiếp tổ chức thi hành án.

          Cách thứ hai: Gián tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại đến yêu cầu

          Đến thời điểm hiện nay có 13 tỉnh thành phố có Văn phòng Thừa phát lại với tổng số 63 Văn phòng, mọi Văn phòng đều có Website trên cổng thông tin điện tử.

          Ví dụ: Website của Văn phòng Thừa phát lại Bình Định là: thuaphatlaibinhdinh.vn; từ website bạn khai thác được các thông tin cần thiết cho việc giao dịch nhất là pháp nhân Văn phòng, địa chỉ, số điện thoại, Fax,v.v…từ đó liên lạc trao đổi nội dung yêu cầu và cách thức giải quyết yêu cầu đó mà bạn không nhất thiết phải trực tiếp đến Văn phòng Thừa phát lại, nhưng kết quả đem lại cho bạn không khác gì so với phải trực tiếp đến với Văn phòng Thừa phát lại, đây là cách giao dịch tiện ích nhất đối với các bạn vì điều kiện ở xa Văn phòng hoặc gần Văn phòng nhưng vì lý do nào đó mà bạn không thể đến trực tiếp với Văn phòng Thừa phát lại mà vẫn thực hiện được yêu cầu của bạn.

          Thưa các bạn! Nhà nước xã hội hóa chức năng thi hành án dân sự bằng việc thành lập các Văn phòng Thừa phát lại là nhu cầu thực tế khách quan, là bước đột phá trong tiến trình cải cách tư pháp là loại hình dịch vụ tiện ích nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong xã hội văn minh hiện nay. Vì vậy kính mong quý bạn nghiên cứu, trao đổi; tận dụng dịch vụ này để bảo vệ cho mình và mọi người.

 Tôi xin chân thành cảm ơn quý bạn!

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 06 năm 2015

            Người viết bài

         Trần Quang Phụng

Lên đầu trang