TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT. PHỤC VỤ NHANH CHÓNG, CHU ĐÁO, CHUYÊN NGHIỆP. CHI PHÍ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH.

Tin tức - Sự kiện

Hiển thị # 
# Tiêu đề Tác giả
1 Chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại hiện nay Viết bởi Thừa phát lại Bình Định
2 Vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại Bình Định lập Viết bởi Thừa phát lại Bình Định
3 Hội thảo đánh giá kết quả thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Thừa phát lại Bình Định
4 Tìm hiểu pháp luật: Những nội dung cơ bản về chế định Thừa phát lại Viết bởi Thừa phát lại Bình Định
5 Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Bình Định Viết bởi Thừa phát lại Bình Định
6 Tổng hợp các trường hợp lập vi bằng phổ biến Viết bởi Thừa phát lại Bình Định
7 Điểm mới của Thông tư 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC- VKSNDTC- BTC ban hành ngày 28/02/2014 Viết bởi Thừa phát lại Bình Định
8 Vi bằng là gì? Giá trị pháp lý của Vi bằng "Thư ngỏ" Viết bởi Thừa phát lại Bình Định
9 Tuyển thư ký nghiệp vụ năm 2014 Viết bởi Thừa phát lại Bình Định
10 Thừa phát lại - Ông là ai ? Viết bởi Thừa phát lại Bình Định

Trang 1 / 2

Lên đầu trang