TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN KHI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT. PHỤC VỤ NHANH CHÓNG, CHU ĐÁO, CHUYÊN NGHIỆP. CHI PHÍ THỰC HIỆN THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH.

Vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại Bình Định lập

Ngày 16 tháng 6 năm 2014 Văn phòng Thừa phát lại Bình Định tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi về việc giao và nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 612529 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 25/9/2009.

Người yêu cầu lập Vi bằng là Công ty TNHH Thanh Bình, địa chỉ trụ sở: Lô B6 + B7 KCN Phú Tài, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định do Ông Phan Lâm Hơn, Sinh năm 1959 đại diện theo pháp luật: Giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình Số CMND: 210914183 do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 20/11/2008; nguyên quán: Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định; nơi ĐKHKTT: Khu vực 7, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; chỗ ở hiện tại: Số 133 đường Phan Đình Phùng, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã giao cho Bà Phạm Thị Thu Thảo, Sinh năm 1967. Nguyên quán: thị xã Hà Đông, Hà Tây; Nơi ĐKHKTT: Khu vực 2, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Số CMND: 211040436 do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 29/12/1999 có trách nhiệm giữ gìn Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 612529 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 25/9/2009 cho đến khi hoàn trả được nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa. (ảnh)

Hình ảnh được chụp khi các bên tham gia giao và nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 612529 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 25/9/2009.

- Vi bằng có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án.

- Vi bằng là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Vi bằng giúp cho cơ quan, tổ chức, người dân tạo lập chứng cứ pháp lý nhằm góp phần bảo đảm quyền và lợi hợp pháp của chính mình. 

Trưởng VP: Trần Quang Phụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lên đầu trang